El CCD i la resta d’entitats col·laboradores obrin durant l’època estival un procés de selecció per a cobrir els llocs disponibles en el Mercat. La selecció posterior es fa tenint en compte els criteris següents:En l’actualitat, el Mercat té un contingent de llocs per tipus de producte: verdures i fruites (2), conserves (1), pa (1), formatges i lactis (1), fruita seca (1), mel (1), llegums (1), cosmètica (1) i comerç just o artesania (1).

Tots ells estan assignats per al curs 2019 i 2020, entenent que la continuïtat de les experiències és fonamental per a consolidar la relació entre persones consumidores i productores.


Completa el formulari amb la informació del teu projecte agroecològic. Així podrem tenir-te en compte quan el Mercat cresca.